vdf

aboutus

About_us_banner.jpg

ISCAR SVERIGE AB

Iscar Sverige säljer hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk verkstadsindustri. Vi har ett komplett utbud av svarv- fräs- och håltagningsverktyg. Vår verksamhet i Sverige startades 1987 i Ludvika och vi har sedan dess hunnit flytta till egen lokal i Uppsala och vuxit till att idag vara 43 anställda med en omsättning på 237 Mkr (2018).

Iscar Sverige är ett av 50-talet dotterbolag till Iscar Ltd, Israel. Iscar Ltd har funnit sedan 1952 då Stef Wertheimer startade upp det som ett enmansföretag. Idag ingår Iscar i IMC (International Metalworking Companies)-koncernen som totalt har ca 12 500 anställda. Bara på Iscar är man idag 6 500 anställda.

Iscar Sveriges syfte

Syftet med Iscar Sverige är att med våra produkter och våra tjänster öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och därmed Sveriges konkurrenskraft